پیام مدیریت در سال تحویل

           بنام خداوندجان وخرد درود بر شما و بی پایان ? ?آرزو می کنم: “سال خوبی را برای خودمان خلق کنیم” به فکر آمدن روزهای خوب نباشیم! آنها نخواهند آمد … به فکر ساختن باشیم… روزهای…

بیشتر بدانید