مشتریان ما

با شما هستیم...

– مشتریان خاص

 • اداره بهزیستی آباده
 • بنیاد فرزانگان خرد آباده
 • سازمان تبلیغات اسلامی آباده
 • هیئت دیوانگان امام حسین اقلید
 • کانون ناشنوایان آباده
 • اداره اموزش و پرورش آباده
 • شهرداری آباده
 • و…

 

-مشتریان دیگر

 • کانون ناشنوایان اقلید
 • کانون ناشنوایان فارس
 • کانون ناشنوایان گراش
 • شرکت معدن خاک نسوز استقلال آباده
 • شرکت کاشی استقلال آباده
 • شرکت فنی مهندسی کیمیا گرام حکیم
 • و…
نماد مجوز فعالیت
نماد مجوز فعالیت