پیام مدیر عامل

پیام مدیر عامل

همانگونه که می دانیم در دنیای امروز زیرساخت های داده و اطلاعات ، عامل اصلی شتاب دهنده به پیشرفت ها و نیز ایجاد مفاهیم جدید در زندگی امروزه بشر است،  ورود اطلاعات به تمامی عرصه های صنعت و حتی زندگی  خصوصی و روزمره افراد ، دانشها و صنایع ترکیبی جدیدی را بوجود آورده است – که ۱۰ سال پیش از این- تصور آنها راکمی مشکل می نمود.ایجاد مفاهیم این چنینی  تمامی سازمانها را بر آن میدارد تا خود را با موج عظیمی که راه افتاده است همسو ساخته و با تغییرات سریع که در حال شروع شدن است همگام سازند.

شرکت کوشا ناشنوایان پرتو تهران تلفیقی از دانش، تخصص، تجربه، جهت ارائه ی محصولات با کیفیت و خدمات مناسب به مشتریان(ناشنوایان) است. ما بر این باوریم که ساختار و نیز حوزه فعالیت سازمانها و بنگاه های اقتصادی آینده تصویری کاملاٌ متفاوت از امروز خواهند داشت و فعالیت در یک حوزه خاص بدون توجه به حوزه‌های مرتبط کاملاٌ غیر ممکن باشد. فناوری اطلاعات و ارتباطات در تمامی صنایع حضور داشته و هیچ پروژه ایی در هیچ صنعتی( در حال حاضر نیز) یافت نخواهد شد که در آن اطلاعات و داده ها نقشی کلیدی نداشته باشد.

در همین راستا تلاش در جهت مشتری مداری، ارتقای کیفیت خدمات، رضایت کارکنان و تأمین منافع استفاده کنندگان از محصولات و خدمات ارائه شده، نه یک شعار، بلکه برای ما یک اعتقاد و باور است.
تدوین سیاست های توسعه ای در جهت نیل به هدف نهایی شرکت که همان خلق بالاترین ارزش برای مشتریان و کسب حداکثر رضایت آنان است، در دستور کار ما قرار گرفته و به همین منظور نیز افزایش بهره وری، بهبود مستمر، ارتقای دانش و کاهش هزینه ها جزو اولویت ها و برنامه های مدیران شرکت کوشا ناشنوایان پرتو تهران است.
در این میان شرکت کوشا ناشنوایان پرتو تهران هم به عنوان یک بنگاه اقتصادی و با داشتن تجارب مفید، همواره تلاش نموده است گام هایی در جهت رشد و تعالی خود بردارد تا مجال تأمین رضایت حداکثری مشتریانش را داشته باشد.

 

رقیه عباسی

مدیرعامل شرکت کوشا ناشنوایان پرتو تهران

نماد مجوز فعالیت
نماد مجوز فعالیت