ثبت شرکتها و موسسات

با کمترین زمان شرکت ثبت کنید

ثبت شرکت:

در ابتدا باید به این نکته بپردازیم که شرکت چیست؟

شرکت از اجتماع ۲ یا چند نفر شریک یا سهامدار و یا موسس با اهداف مشترک (معمولا تجاری) تشکیل می شود که بر اساس نوع آن اعضا یا شرکا سود حاصله را بین خود طبق اساسنامه تقسیم می کنند.

در ایران ۷ نوع شرکت داریم که در این بین بیشتر شرکتهایی که اداره ثبت اسناد در املاک کشور به ثبت می رسند شرکت سهامی عام و خاص و مسئولیت محدود و تضامنی می باشند.

برای ثبت شرکت ابتدا باید هدف و موضوع فعالیت خود را مشخص کنید تا ببینید چه شرکتی مناسب کسب و کار شما می باشد.

هر شرکتی برای ثبت نیاز به نام دارد ، نام شرکت باید شرایط زیر را داشته باشد:

دارای ریشه فارسی باشد یعنی در فرهنگ لغات دهخدا یا معین موجود باشد.

تکراری نباشد و قبلا به ثبت نرسیده باشد. به صورت حروف باشد. سه سیلابی باشد .

از اسامی خاص نباشد .

از اسامی شعرا و دانشمندان و کاشفان معاصر نباشد .

مخالف شئونات اسلامی و نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد.

باعث فریب افکار عمومی نشود .

مزایای ثبت شرکت

رسمی شدن کسب و کار و حمایت قانون

اخذ و اعطای نمایندگی رسمی

جلب اعتماد بیشتر مشتریان و شرکتها جهت تعامل

دریافت جوازها

امتیازات اعتبارات وام تسهیلات

امکان حضور در مناقصات و مزایدات

بهره مندی از معافیتهای مالیاتی دارایی با توجه به نوع فعالیت

جهت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید…

نماد مجوز فعالیت
نماد مجوز فعالیت