ر-عباسی

ر-عباسی

مدیرعامل

09336293962

رقیه عباسی
متولد سال ۱۳۶۹ در شهرستان آباده استان فارس
فارغ التحصیل در رشته مهندسی فناوری واطلاعات از دانشگاه پیام نور ابرکوه مرکز یزد

چرا با شرکت کوشا ناشنوایان پرتو تهران همکاری کرده اید؟

طی مطالعه طرح پیشنهادی از طرف موسس شرکت ابتدا به علت مرتبط بودن زمینه کاری این شرکت با رشته تحصیلی خود و همچنین احساس وظیفه برای کمک به جامعه ناشنوایان برای حل مشکلات این عزیزان حاضر به همکاری با تیم کاری شرکت کوشاناشنوایان پرتو تهران شدم و از این همکاری بسیار خرسندم.
امیدوارم که بتوانیم با کمک یکدیگر برای رسیدن به هدف مورد نظرمان تلاش کنیم.

بروشور ما

نماد مجوز فعالیت
نماد مجوز فعالیت